PROGRAM WYBORCZY na lata 2018-2023


1. SPORT –  Sportowcy  najlepszymi ambasadorami Jelcza-Laskowic

 • Przeznaczę dwa razy więcej pieniędzy na kluby i organizacje sportowe.
 • Obniżę stawki dla dzieci i młodzieży z naszego miasta i gminy za korzystanie z obiektów miejskich (hale sportowe, basen, boiska) –  To dzieci uprawiają sport natomiast obecnie największe koszty ponoszą rodzice i kluby sportowe – to musi się zmienić.
 • Będę aktywnie pomagał w poszukiwaniu sponsoringu wśród firm ze strefy ekonomicznej i firm państwowych.
 • Sportowcy to najlepsi ambasadorzy miast, a czasem regionu, dlatego wprowadzę atrakcyjny system stypendiów sportowych, a wydatki z promocji miasta zostaną także przeznaczone na najlepsze kluby i najlepszych sportowców.
 • Wprowadzę w porozumieniu z klubami sportowymi i stowarzyszeniami system szkolenia od początku wieku szkolnego. System będzie zapewniał efektywne przejście ze sportu szkolnego do profesjonalnych klubów sportowych.
 • Postawię na rozwój infrastruktury sportowej, zbudujemy kolejne boiska wielofunkcyjne , ścieżki rowerowe, trasy dla rolkarzy oraz ścieżki dla biegaczy, wytyczymy trasę dla triathlonistów i zorganizujemy triathlon w naszym mieście, rozbudujemy skatepark na skatepark z prawdziwego zdarzenia.
 • Powołam Radę ds. sportu przy burmistrzu, złożoną z przedstawicieli każdej dyscypliny sportowej uprawianej w naszym mieście i gminie. Wykorzystam Waszą wiedzę i doświadczenie do stworzenia spójnej strategii funkcjonowania i rozwoju sportu powszechnego.

2. BEZPIECZEŃSTWO – Bezpieczne miasto i gmina

 • Patrole szkolne – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci nie tylko w szkole, ale również w drodze do i ze szkoły, będę zwalczał każdy element chuligaństwa, czy próby wciągania dzieci i młodzieży w handel narkotykami. Nasze dzieci muszą być bezpieczne.
 • Doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych w mieście i gminie, przed każdym przejściem będzie duże pulsacyjne światło.
 • Zbudujemy monitoring miejski z prawdziwego zdarzenia. Obecny mimo zapowiedzi to tylko kamery bez możliwości rejestracji zdarzeń. Teraz uruchomimy centrum rejestracji w nowym komisariacie. Dzięki temu żaden sprawca ewentualnych wykroczeń czy przestępstw nie będzie bezkarny.
 • Zwiększymy liczbę patroli policyjnych zwłaszcza w miejscach w których dochodzi do największej liczby wykroczeń.
 • Wybudujemy nowy komisariat w Jelczu-Laskowicach. Ściągnę pieniądze zewnętrzne na ten cel. Policjanci powinni mieć godne warunki pracy, a miasto centrum monitoringu z prawdziwego zdarzenia.
 • Zwiększę wydatki na meliorację na terenach zagrożonych powodzią m.in. na osiedlu Jelcz (ocena stanu po wybudowaniu wałów), w Łęgu, Grędzinie, Dziuplinie w oparciu o stworzenie kompleksowej analizy melioracyjnej wykonanej przez ekspertów i realizacja wniosków z niej wynikających.
 • Dodatkowa karetka całodobowa w mieście i gminie przy Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach, obecnie są dwie karetki pogotowia w powiecie, trzeba zrobić wszystko by jedna dodatkowo odpowiadała tylko na potrzeby naszego miasta i gminy.
 • Darmowe coroczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i z samoobrony.
 • Przywrócenie dla osiedla Jelcz i Łęg stanu prawnego sprzed powodzi.

3. PRZYJAZNY URZĄD

 • Wprowadzimy tzw. asystenta klienta dla mieszkańców, tak by wizyta w urzędzie trwała jak najkrócej i jak najefektywniej. Często obywatele nie wiedzą do jakiego miejsca się udać, jaki formularz pobrać i jak go wypełnić.
 • Wprowadzimy domowe wizyty urzędników w mieście i gminie dla niepełnosprawnych i osób starszych które nie mogą przyjechać bądź przyjść do urzędu, miasto będzie dbać o wszystkich mieszkańców.

4. INWESTYCJE W GMINĘ – PIĄTKA DUDKOWSKIEGO DLA KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI WIEJSKIEJ

 • 5 punktów dla każdej miejscowości, prosty i przejrzysty program, wy proponujecie ja realizuje i jestem co roku rozliczany ze stanu realizacji propozycji dla każdej miejscowości.

5. PRZYJAZNE MIASTO

 • Wprowadzę darmowy Internet dla wszystkich w Jelczu-Laskowicach,
 • Budowa nowego i funkcjonalnego Centrum miasta na Placu Jana Pawła II. Stworzymy wreszcie miejsce przyjazne dla rodzin z fontanną, placem zabaw i strefą letniego wypoczynku. Wreszcie będzie można w miłej atmosferze i otoczeniu w tzw. strefach komfortu zwyczajnie odpocząć, zjeść i napić się kawy.
 • Wybudujemy nowy funkcjonalny ośrodek nad stawem ze zjeżdżalnią, mała przystanią i ośrodkiem wypoczynkowym.
 • Strefy komfortu i chilloutu dla dorosłych i młodzieży.
 • Remont pływalni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia  strefy dla dzieci.

6. ZDROWIE

 • Wprowadzimy darmowy program szczepień dla dzieci i młodzieży.
 • 24 godzinny dyżur pediatryczny (dla dzieci) dofinansowany przez miasto.
 • Zniżki podatkowe dla osób chcących prowadzić działalność związaną ze zdrowym żywieniem.
 • Rozszerzymy opiekę medyczną dla dzieci w szkołach w mieście i gminie.

7. DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Otworzymy nowy żłobek.
 • Powołamy młodzieżową Rade Miasta – żeby na bieżąco zgłaszała swoje postulaty do władz miasta i gminy.
 • Zwiększenie pomocy dla organizacji młodzieżowych Harcerzy (przyznanie harcówki na stałe) oraz organizacji Strzelec.

8. OŚWIATA

 • Rozbudujemy Szkołę Podstawową  nr 1, dzięki temu ograniczymy problem dwuzmianowości dla dzieci.
 • Wprowadzimy darmowe warsztaty z robotyki dla uczniów szkół podstawowych jako połączenie wiedzy z zakresu mechaniki , elektroniki ,automatyki z przedmiotami przyszłości, informatyki ,sensoryki i cybernetyki.
 • Stworzymy Inkubatora Młodego Przedsiębiorcy w ramach współpracy placówek edukacyjnych ze środowiskiem biznesowym oraz Urzędem Miasta  i Gminy.
 • Zaangażujemy się w mobilność ( udział)  uczniów i nauczycieli w szkoleniach i wymianach międzynarodowych w ramach projektów  przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy UE.
 • Zniwelujemy poziom hałasu podczas przerw i zajęć szkolnych.
 • Będę systematycznie podwyższał dodatek za wychowawstwo docelowo do 500 zł.
 • Rozbudujemy Szkołę Podstawową nr 3.
 • Zapewnię środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla nauczycieli wg stawek zaszeregowania.
 • Podwyższę płace dla pracowników administracji i obsługi.

9. KULTURA i HISTORIA

 • Budowa nowej siedziby Centrum Kultury z salą widowiskową i nowoczesną biblioteką miejską. Centrum mimo wcześniejszych zapowiedzi dalej płaci tysiące złotych za wynajem pomieszczeń. Setki dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów korzystających z oferty zajęć MGCK musi mieć godne warunki do rozwijania swoich pasji. Wybudujemy nowe Centrum z odpowiednio wyposażonymi pracowniami: tanecznymi, muzycznymi, plastycznymi i multimedialnymi. Stworzymy małe kino studyjne z projektu „kino za rogiem”, oraz studio nagrań dla młodych artystów.
 • Przywrócimy festiwal hip-hopowy.
 • Przywrócimy koncerty rockowe.
 • Przywrócimy i rozszerzymy ofertę kulturalną w świetlicach wiejskich.
 • Pomoc dla kombatantów, rodzin Katyńskich i Sybiraków. Przedstawię projekt uchwały wprowadzający ulgi we wszystkich usługach opiekuńczych dla naszych bohaterów. Pamięć i pomoc dla naszych babć i dziadków to nasz obowiązek.

10. INWESTYCJE I DROGI 

 • Będziemy rozwijać kanalizacje i gazyfikację gminy.
 • Wyremontujemy Dworzec PKP w Jelczu-Laskowicach.
 • Rozpoczniemy budowę ścieżki rowerowej między miastem Jelcz-Laskowice, a Oławą.
 • Zrewitalizujemy park przy Urzędzie Miasta i Gminy.
 • Dopasowanie oczyszczalni ścieków do bieżących potrzeb miasta i gminy Jelcz-Laskowice z uwzględnieniem rozwoju strefy ekonomicznej i rozwoju naszego miasta i gminy.
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku miejskim w Jelczu wraz z chodnikami.

11. TRANSPORT i KOMUNIKACJA

 • Wsparcie dużych rodzin oraz promocja komunikacji miejskiej to konieczność. Wybudujemy nowe miejsca parkingowe. Zadbamy o Nowe połączenia kolejowe i połączenia nocne dla wracających z piątkowych i sobotnich wydarzeń kulturalnych z Wrocławia , choć głęboko wierzę, że damy Wam także ciekawą ofertę.
 • Przywrócenie Busów z Miłoszyc do Wrocławia.
 • Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży i seniorów na terenie miasta i gminy.
 • Zmniejszenie stawek podatkowych dla samochodów powyżej 3,5 tony.

12. SENIORZY

 • Wprowadzę nowoczesny program polityki senioralnej oparty na współpracy z osobami, które chcą spędzać emeryturę aktywnie i nie potrzebują opieki pielęgnacyjny oraz tych seniorów, którym zdrowie nie pozwala już na tak aktywne życie jak wcześniej.
 • Infolinia dla seniorów na której będą mogli zgłosić na bieżąco przypadki potrzeb i ograniczeń, które stoją przed nimi.
 • Będziemy rozwijać Akademie Złotego Wieku, wprowadzimy dodatkowe ulgi w karcie seniora.
 • Powołam Radę Seniorów działającą przy burmistrzu. Zawsze uważałem, że należy korzystać z wielkiego bagażu doświadczeń i kreatywności osób starszych.

13. MIASTO I GMINA DLA ZWIERZĄT

 • Wybuduję plac zabaw dla zwierząt.

Program jest rozbudowywany na bieżąco i prowadzimy dalsze konsultacje.