Łukasz Dudkowski – Prezes Zarządu „Jelcz” Sp. z o.o. Firmy dzięki której powstało miasto Jelcz-Laskowice. Za swoją działalność jako prezes „Jelcza” nagrodzony wyróżnieniem „Osobowość roku 2017” w kategorii biznes w plebiscycie czytelników Gazety Wrocławskiej. Nominowany za „pozyskanie dla nieco zapomnianej firmy ponad 500 milionów nowych kontraktów”. Za sukcesy gospodarcze jako prezes Jelcza wyróżniony tytułem „zasłużony dla Polskiej gospodarki”. Pełni także funkcję prezesa spółki „Jelcz – Polskie autobusy”. Za wkład w rozwój polskich wojsk rakietowych i polskiej artylerii został uhonorowany odznaką „za zasługi dla Polskich Artylerzystów”. Oprócz sukcesów na niwie gospodarczej jest mimo stosunkowo młodego wieku doświadczonym samorządowcem. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oławie w obecnej kadencji. Wygrał wybory na Radnego Rady Powiatu z najlepszym wynikiem w Jelcz-Laskowicach. W poprzedniej kadencji był przewodniczącym komisji oświaty, zdrowia i sportu Rady Powiatu w Oławie i wiceprzewodniczącym komisji finansów publicznych Rady Powiatu w Oławie. Członek Rady Społecznej Szpitala w Oławie. Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Pomysłodawca i założyciel Akademii Złotego Wieku dla seniorów w Jelczu-Laskowicach. Za swoją działalność charytatywna wyróżniony przez fundację „Zielony parasol” w Jelczu-Laskowicach. Za pomoc dla organizacji „Strzelec” w Jelczu-Laskowicach wyróżniony odznaką imienia Józefa Piłsudskiego. Przez lata zaangażowany w pomoc i działalność dla klubów sportowych w naszym mieście i powiecie. 

Prywatnie: Żonaty ma dwie wspaniałe córki. Oliwie (14 lat) i Emilie (9 lat).